παραπεριπατώ

παραπεριπατώ
-έω, Α [περιπατώ]
περπατώ κοντά σε κάποιον ή παραπλεύρως κάποιου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”